اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پاکسازی قومی در فلسطین به سیاست دائمی رژیم صهیونیستی تبدیل شده است
به گزارش خبرگزاری مهر، علی بحرینی سفیر و نماینده دائم جدید جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر اروپایی سازمان ملل متحد، در جلسه شورای حقوق بشر در خصوص نقض حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین توسط رژیم صهیونیستی سخنرانی، و با اشاره به اینکه مردم فلسطین همچنان در معرض طولانی مدت ترین نقض‌های فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه تحت سیطره یک نظام آپارتاید نظامی قرار دارند‏، تاکید کرد: استفاده از نیروی نظامی مرگبار علیه فلسطینیان، آزار و اذیت آنها، پاکسازی قومی، گسترش شهرک‌های غیرقانونی و مجازات‌های دسته جمعی از همان آغاز اشغال فلسطین تا کنون به شیوه عمل دائمی و سیاست سرکوب عامدانه توسط رژیم صهیونیستی اسرائیل بدل شده است. بحرینی با استناد به دو عنصر کلیدی گزارش کمیسیون تحقیق مستقل در خصوص جنایات ارتکابی اسرائیل در فلسطین اشغالی به «اشغال دائمی» و «عدم پاسخگویی» اشاره کرد که به بهترین وجه می‌توانند توضیح دهند که چرا منطقه خاورمیانه دهه‌هاست با بلای ناامنی و خشونت بی وقفه مواجه شده است. وی با اشاره به رفتار تزویرآمیز برخی از کشورها که موعظه پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر سر می‌دهند، در حالی که درخصوص این رژیم در سرزمین‌های اشغالی سکوت می‌کنند، این رفتار را بیش از حد ریاکارانه عنوان کرد و افزود: این کشورها در حقیقت در ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در فلسطین اشغالی «همدست» بوده و در مسئولیت عاملان آپارتاید نظامی و جنایات ارتکابی توسط این رژیم در فلسطین سهیم هستند. نماینده دائم ایران در ژنو خطاب به شورای حقوق بشر اظهار داشت: طرح دائمی موضوع جنایات رژیم اشغالگر اسرائیل در نشست‌های شورای حقوق بشر در قالب دستور کار ثابت این نشست‌ها باید به عنوان تجلی حقیقی مطالبه جهانی برای تحقق حقیقت و عدالت برای فلسطینیان باقی بماند و تبدیل به فرصتی برای همبستگی انسانی برای آرمان فلسطین آزاد و نمایش آشکاری از تمایل جمعی جهانی برای پاسخ‌گو نمودن رژیم اشغالگر آپارتاید اسرائیل در قبال نقض حقوق بین الملل بشر و حقوق بشردوستانه شود. کد خبر 5599883