طرح همدلی از مهرماه در دانشگاه تهران اجرا می شود / غربالگری روانشناختی و اقتصادی دانشجویان
به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به استمرار فعالیت‌های آموزشی دانشگاه‌ها به‌صورت مجازی و به‌منظور تعامل مؤثر، پویا و ارتباط بیشتر دانشگاه با دانشجویان و بازخوردهای مثبت دانشجویان نسبت به اجرای طرح‌های همدلی و خوشامدگویی در سال گذشته، طرح همدلی ۱۴۰۰ ویژه تمام دانشجویان شاغل به تحصیل و نو دانشجویان توسط متخصصان و کارشناسان مرکز مشاوره دانشگاه از مهر لغایت آبان ۱۴۰۰ در قالب یک برنامه ساختاریافته و هدفمند از طریق تماس تلفنی با دانشجویان اجرا خواهد شد. در راستای اجرای این طرح در تماس تلفنی با دانشجویان ضمن احوالپرسی، گوش کردن به دغدغه‌های دانشجویان، نیازسنجی، راهنمایی و حمایت و همدلی‌های لازم صورت می‌پذیرد. این طرح می‌تواند با ارزیابی و غربالگری دانشجویان از جنبه‌های مختلف روانشناختی، تحصیلی، اقتصادی و وضعیت سلامت جسمانی و ارائه خدمات تخصصی و حمایت‌های «روانی- اجتماعی»، گام مؤثری در جهت تحقق رسالت مرکز مشاوره دانشگاه در راستای تأمین و ارتقاء سطح بهداشت روان دانشجویان باشد. کد خبر 5309874 مهتاب چابوک