پخش مستند تخت جمشید از تلویزیون فرانسه

پخش مستند تخت جمشید از تلویزیون فرانسه
به گزارش خبرنگار مهر، در این گزارش بسیاری از ابتکارات، ابدعات و نو آوری های این دوره به عنوان نخستین‌ها در جهان معرفی شد. همچنین گفته شد ایرانی‌ها در این دوره بر بیش از ٣٠ ملت حکمرانی می‌کردند و قلمرو آن‌ها بالغ بر ٥ میلیون کیلومتر مربع بود، بیان شد که ایرانی‌ها ملتی خرد گرا و سازمان یافته بودند که توانستند دانش و ثروت ملت‌ها و اقوام مختلف را در عین تساهل به خدمت گیرند و بدین ترتیب توانستند پایتخت بی نظیر امپراتوری خود را در پرسپولیس بنا نهند. کد خبر 5366444 فاطیما کریمی