اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کمک‌های بشردوستانه کشورمان به سوریه و ترکیه ارسال شد