پخش موکت عمده و خرده آقای موکتبذر یونجهآموزش طراحی وب سایت با رویکرد دیجیتال …دستگاه سلفون کش

دستورالعمل اجرایی سنجش سلامت تحصیلی نوآموزان ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی، طی نامه ای دستورالعمل اجرایی اجرایی دستورالعمل اجرایی سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان  ودانش آموزان با نیاز های ویژه سال ۱۳۹۹ را به استان‌ها ابلاغ کرد. بر این اساس، با همکاری وزارتخانه های آموزش و پرورش و بهداشت، برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان در سال  ۱۳۹۹ از  تیر  ماه زیر نظر شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی سنجش اجرا خواهد شد. بر اساس این دستور العمل، ترکیب اعضای شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی سنجش  شامل معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی (رئیس شورا)، معاون تشخیص و پیشگیری پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استثنایی(نایب رئیس شورا )، معاون بهداشت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، معاون برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی  سازمان آموزش و پرورش استثنایی ، مدیر کل توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان آموزش و پرورش استثنایی و مدیر بهداشت، تشخیص و پیشگیری سازمان آموزش و پرورش استثنایی ( دبیر اجرایی)است. بر اساس این دستورالعمل مصوبات شورای مزبور از طریق رئیس شورا(معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور) به ستاد هماهنگی اجرای سنجش که در استان ها تشکیل خواهد شد ابلاغ می گردد و ستاد هماهنگی اجرای سنجش استان نسبت به اجرای این مصوبات ملزم خواهد بود. کد خبر 4939642