الزام دانشگاه‌ها و مؤسسات نظامی- انتظامی به ساماندهی پذیرش دانشجو
به گزارش خبرنگار مهر، بر همین اساس در راستای ساماندهی پذیرش دانشجو توسط دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی نظامی-انتظامی و بر اساس مصوّبه شورای گسترش آموزش عالی ‬ اقدامات مشروحه زیر برای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی وابسته به دستگاه‌های نظامی و انتظامی الزامی است: ممنوعیت پذیرش دانشجو در رشته محل‌ها به صورت آزاد و لزوم پذیرش دانشجو با کد رشته مستقل با شرط جذب در نیروهای مسلح. اعمال ممنوعیت و یا محدودیت در پذیرش دانشجو در رشته‌های عمومی (غیر نظامی-انتظامی)، که در سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پذیرش دانشجو در آن رشته‌ها انجام می‌شود. ساماندهی ظرفیت پذیرش دانشجو بر اساس نیازهای سازمان نیروهای مسلح. کد خبر 5263793 زهرا سیفی