به گزارش خبرگزاری مهر، «پروفسور فوفو» به قلم معصومه میرابوطالبی، از تازه‌های انتشارات جمکران است که برای گروه سنی کودک و نوجوان وارد بازار نشر شده است. نویسنده در این کتاب، خواننده #نوجوان را به سرزمین گلیم گوش‌ها می‌برد. گلیم گوش‌ها موجوداتی عجیب و غریب هستند که در کنار انسان‌ها زندگی می‌کنند اما کسی از این موضوع خبر ندارد. با این حال، عجیب است که زندگی و حیات هر دو به یکدیگر وابسته است! محتوای اصلی کتاب یعنی توجه به محیط زیست و ظلم فراگیر انسان مدرن به طبیعت، از نکته‌های قابل تأمل در فرهنگ انتظار است. «پروفسور فوفو»، به قلم معصومه میرابوطالبی، توسط انتشارت جمکران، در ۱۹۰ صفحه، به قیمت ۲۳ هزارتومان در هزار نسخه چاپ و منتشر شده است. کد خبر 4853174 مریم علی بابایی