اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

زمان مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دکتری در دانشگاه شریف مشخص شد
به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه صنعتی شریف در اطلاعیه ای تاریخ مصاحبه داوطلبان آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۴۰۱ در دانشکده ها و مراکز دانشگاه را اعلام کرد. بر همین اساس تاریخ مصاجبه داوطلبان تمامی دانشکده ها و گروه ها (فنی و مهندسی، مدیریت و اقتصاد، شیمی، فیزیک و علوم ریاضی) در روزهای ۲۳ و ۲۴ خردادماه و پژوهشکده علوم و فناوری نانو روز چهارشنبه و پنجشنبه ۲۵ و ۲۶ خردادماه برگزار خواهد شد. تـــاریخ ثبـــت نـــام در ســـامانه پـــذیرش دکتـــری نیمـــه متمرکـــز دانشـــگاه صـــنعتی شـــریف بـــه آدرس edu.sharif.edu.admission://https،در اطلاعیه شـماره ۲ ،متعاقبـاً از طریـق وبسـایت ir.sharif.www و یـا edu.sharif.grad://https اطلاع رسانی خواهد شد. اطــلاع رســانی در خصــوص جلســه مصــاحبه آزمــون دکتــری، از طریــق وبســایت ir.sharif.www و یــا edu.sharif.grad://https و ارسال پیامک توسط شماره تلفن ۹۸۲۱۶۶۱۶، بـه شماره تلفن همراه ثبت شده توسط داوطلب در سامانه پذیرش دکتری نیمه متمرکز دانشگاه صنعتی شـریف صـورت خواهد پذیرفت. جزئیات در خصوص زمانبندی و نحوه شرکت در جلسه مصاحبه (حضوری/غیر حضوری)، از طریق آدرس ایمیلـی که توسط داوطلب در سامانه پذیرش دانشگاه صنعتی شریف ثبت می شود و از طریـق وبسـایت ir.sharif.www و یـا edu.sharif.grad://https به اطلاع داوطلبان خواهد رسید. لازم به ذکر است هر گونه تغییر در اطلاعات مزبور و جزئیات بیشتر از طریق وبسایت ir.sharif.www و یا edu.sharif.grad://https به اطلاع داوطلبان خواهد رسید. کد خبر 5496823 مهتاب چابوک