تعمیرات موبایل در امداد موبایلخدمات کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری …دستگاه تسمه کشکلید مینیاتوری زریر

فرآیند اجرایی پایان نامه‌ها در دانشگاه های علوم پزشکی ساماندهی شد
به گزارش خبرنگار مهر، فرآیندهای اجرایی پایان نامه‌های دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی در نشست مشترک فی ما بین معاونین آموزشی و تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت مصوب شد. بر اساس این مصوبه با توجه به ماهیت آموزشی و تحقیقاتی پایان نامه‌ها فرآیند تصویب آنها شامل طرح در گروه آموزشی، دفاع از پروپوزال و تصویب در شورای تحصیلات تکمیلی انجام و در صورت تشخیص استاد راهنما مبنی بر عدم کفایت منابع مالی ، پروپوزال دانشجویی عیناً به پروپوزال پژوهشی تبدیل و روند تصویب سایر طرح‌های پژوهشی را طی خواهد کرد. در صورت تبدیل پروپوزال دانشجویی به پروپوزال تحقیقاتی باید عیناً سهم معاونت آموزشی در تأمین منابع در جدول هزینه‌های طرح درج شود. محل تأمین منابع پایان نامه‌های دانشجویی موضوع از محل اعتبارات آموزشی و ۱.۳ درصد درآمد اختصاصی مصوب هیات امناء دانشگاه‌های علوم پزشکی است. نحوه تأمین و سهم معاونت های آموزشی و پژوهشی در صورت پژوهشی شدن طرح بر اساس مصوبات شورای دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی‌است. همچنین جزء ۴ و ۵ شیوه نامه هزینه کرد ۱.۳ درصد درآمد اختصاصی سهم آموزش توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت اصلاح خواهد شد. پرداخت حق التدریس و حق التحقیق بر اساس قوانین و مقررات اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها خواهد بود. دانشگاه‌ها/دانشکده‌های علوم پزشکی باید مدلی را طراحی کنند که اعضای هیات علمی ترغیب به استفاده از منابع مالی خارج از دانشگاهها/ دانشکده‌های علوم پزشکی شوند و تصویب اینگونه طرح‌ها در اولویت قرار گیرد. اجرایی شدن موضوع تنوع بخشی به مدل‌های انجام پایان نامه‌ها بطور جدی پیگیری شود. کد خبر 5204754