اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ترجمه چینی کتاب انسان کامل استاد شهید مطهری چاپ شد
به گزارش خبرنگار مهر، ترجمه چینی کتاب مهم و اثرگذار انسان کامل نوشته استاد شهید مرتضی مطهری که به سفارش و حمایت نمایندگی شرق دور ترجمه شده بود با کمک و همکاری انتشارات المصطفی، به چاپ رسید. کتاب انسان کامل بسیار مورد نیاز قشر دانشجو و اهالی تحقیق می‌باشد. نحوه مواجهه با پدیده‌های نو و کمال گرایی برخی دانشجویان چینی جویای حقیقت وجود چنین اثری به زبان چینی را الزام آور می‌کرد. استاد "جیا فی" استاد دانشگاه پکن مترجم این اثر است و کار ترجمه در مدت سه سال ترجمه اثر به سرانجام رسید. و همچنین به دلیل حساسیت بالا در فن ترجمه در انتقال صحیح مفاهیم و ظرافتهای بین زبانی نسبت به تعابیر خاص کلامی و عرفانی، دکتر رئیسی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز در کار به ایشان کمک کرد. کد خبر 5499050