تولید و عرضه لباسکار و پوشاک صنعتی …نظافت منزل.نظافت محل کار.نظافت …فروش پودر گوشت، پودر جوجه، پودر …نوسازی و بازسازی

متهم کردن دیاب به حمایت از حزب الله مانع تراشی بر سر راه تشکیل کابینه است