شرط سنی پذیرش دانشجو در دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهیدرجایی اصلاح شد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سنجش آموزش کشور، مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش در خصوص اصلاح شرط سنی پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ اطلاعیه داد. به دنبال انتشار اطلاعیه ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۹ و انتشار دفترچه های راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ در تاریخ ۱۳ مردادماه ۱۴۰۰ به منظور مساعدت با تقاضای متقاضیان آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ سن ورود به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از ۲۲ به ۲۴ سال به شرح زیر اصلاح می شود: ۱- حداکثر سن ورود به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۴ سال تمام (متولدین اول مهر ۱۳۷۶ و بعد از آن) تعیین شده است. ۲- با توجه به تبصره ۱ ماده واحده «نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی وتربیتی وزارت آموزش و پرورش» مصوبه جلسه ۸۳۳ مورخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی، حداکثر سن برای آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ پس از تعیین در دفترچه شماره یک آزمون مزبور درج و اطلاع رسانی خواهد شد. کد خبر 5274380