«وین یامگا» با قراردادی دو ساله به تیم فوتبال استقلال پیوست