بسته های آمادگی و جزوات و سوالات …آموزش خوشنویسی با خودکار فارسی …فروش سود پرک 98% آراکس شیمیسررسید اروپایی 1400 | سالنامه اروپایی …

فراخوان هفدهمین جایزه ادبی واو منتشر شد
به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن مطالعاتی آثار داستانی متفاوت – واو فراخوان هفدهمین دوره جایزه ادبی واو را منتشر کرد. به‌موجب این‌فراخوان، از تمام نویسندگان و ناشران خواسته شده ۳ نسخه از رمان‌های ایرانی خود را که چاپ اول‌شان سال ۹۸ بوده، به دبیرخانه این‌جایزه ارسال کنند. مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جایزه مذکور، ۲۵ تیر است و کتاب‌ها باید به صندوق پستی ۵۹۷-۱۹۵۸۵ ارسال شوند. طبق فراخوان یادشده، داوری مرحله اول این‌جایزه، با دریافت اولین‌اثر، آغاز خواهد شد. کد خبر 4962484 صادق وفایی