اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

یونسکو به «ژئو پارک طبس» رأی مثبت داد
علیرضا امری کاظمی عضو شورای عالی ژئوپارک‌های جهانی یونسکو به خبرنگار مهر گفت: هفتمین جلسه شورای عالی ژئوپارک های جهانی یونسکو امسال به دلیل تعدد پرونده‌ها و مأموریت‌های ارزیابی که در دو سال کرونا انجام نشده بود، در دو جلسه برگزار شد چون تعداد پرونده‌هایی که باید ارزیابی می‌شدند زیاد بود. بخش اول جلسه شهریور ماه در تایلند انجام شد که جزایر قشم و ارس در آن جلسه مطرح شدند. وی گفت: در بخش دوم مربوط می‌شود به ژئوپارک هایی که دیرتر مورد ارزیابی قرار گرفتند. این جلسه هم اکنون به صورت آنلاین در حال برگزاری است. تمام اعضای شورا از همه جای دنیا در سایت یونسکوی پاریس حضور پیدا کرده و جلسه را مدیریت می‌کنند. همچنین چهار نفر دیگر از اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعتٰ، اتحادیه بین المللی علوم زمین و ۱۶ نفر عضو شورا هستند که ۱۲ نفر ازآنها حق رأی دارند و صد نفر نیز ناظر بین المللی بر مباحث و جلسات نظارت دارند. امری کاظمی گفت: در طول جلسات گزارش ارزیابان از سراسر جهان جمع آوری و مورد بحث قرار می‌گیرد و اعضا درباره اینکه کدام ِژئوپارک ها پذیرفته می‌شود و کدام رد شود، همچنین درباره ارزیابی مجدد، رأی به کارت سبز و قرمز ژئوپارک ها و برنامه‌های آینده صحبت خواهند کرد. دقایقی پیش نیز طبس به عنوان سومین ژئوپارک جهانی ایران معرفی شد. کد خبر 5650109 فاطمه کریمی