مشاور و مدیر کل حوزه شهردار تهران منصوب شد
به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران با صدور حکمی سجاد محمد علی نژاد را به سمت مشاور و مدیر کل حوزه شهردار منصوب کرد. در بخشی از حکم علیرضا زاکانی شهردار تهران آمده است؛ جناب آقای دکتر سجاد محمد علی نژاد با عنایت به دانش سوابق خدمت متعهدانه و تجارب مدیریتی ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به مدت یک سال به سمت مشاور و مدیر کل حوزه شهردار منصوب می‌شوید. کد خبر 5309807 سمیرا خباز