فروش داکت اسپلیت و اسپیلت ریمرول ملحفه و رول روتختی یکبار مصرف …مدرس و مترجم زبان آلمانی - تدریس …گیت کنترل تردد

علت نبود داروی «رمدسیویر» در برخی بیمارستان ها
به گزارش خبرگزاری مهر، سید حیدر محمدی، دلیل اینکه داروی رمدسیویر در برخی داروخانه های بیمارستانی موجود نیست و بیماران توان تهیه آن را ندارند، افزود: در صورت اعلام معاونت غذا و داروی هر شهر و استان، دارو به سرعت تامین و در اختیار بیمارستان قرار می گیرد. البته باید توجه داشت که این دارو تنها به بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان سانتر کرونا تعلق می گیرد. وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه براساس منابع علمی مصرف این دارو صرفا در بیماران بستری مجوز دارد، برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی سودجویان، این دارو در بازار آزاد وجود ندارد، از پزشکان و متخصصان می خواهیم از تجویز این دارو خارج از موارد ذکر شده خودداری کنند تا خانواده بیماران در بازار آزاد سرگردان نشوند. کد خبر 5057623