تولیدی آسانسور ، نصب آسانسوردستگاه پر کن بسته بندی پودر و گرانولتولید کننده محلولهای استاندارد …قوطی سازی

بررسی فرونشست های تهران در کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین نشست کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مترو تهران، با حضور مدیرعامل و مدیران ارشد این شرکت برگزار شد. طی این جلسه علی امام مدیرعامل شرکت مترو تهران، نسبت به اعمال ردیف بودجه مشخص جهت تمهیدات پدافند غیرعامل در شبکه خطوط مترو و انجام اقدامات ضروری مدیریت بحران در ایستگاه‌ها تأکید کرده و از مجریان خطوط مختلف خواست که در بودجه سنواتی خود، این موضوع مهم را نیز لحاظ کنند. موضوع دیگری که در این نشست مطرح شد، بررسی گزارش اخیر فرونشست‌های پایتخت خصوصاً در مناطق جنوبی شهر بود و مقرر شد از ظرفیت مطالعاتی قرارداد شرکت مترو با دانشکده مهندسی نقشه‌برداری دانشگاه تهران در این خصوص استفاده شود. تنظیم تفاهم‌نامه مشترک مترو با سازمان اورژانس کشور جهت سیر مراحل اداری، جمع‌آوری اطلاعات مکانی فضاهای زیرسطحی تهران، استفاده از شرح خدمات مورد تایید سازمان پدافند غیرعامل کشور و انتخاب مشاور ذیصلاح جهت انجام مطالعات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل از دیگر موضوعات مهم مطرح شده در نشست اخیر بود. در پایان این جلسه، برگزاری مانور عملیات اطفاء حریق در ایستگاه بوستان لاله (از خط ۶) که اوایل اسفندماه انجام شد، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید در مانورهای آتی، از ظرفیت ستاد بحران شهرداری مناطق، استفاده بیشتری شود. کد خبر 5160757 سمیرا خباز