نشست خبری و جلسه شورای اداری استان اردبیل با حضور رئیس جمهور