برس صنعتیتعمیر تلویزیون سامسونگآنزیم ترانس گلوتامیناز TG ، تی …پیش دبستانی ودبستان دکتر حسابس

پذیرش در دوره فلوشیپ دوباره به دانشگاه‌های علوم پزشکی واگذار شد
به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به رأی صادره در موضوع ۸ نود و سومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی، آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) دوباره به دانشگاه های علوم پزشکی واگذار شده است. بر اساس این رای، انجام کلیه مراحل ثبت نام و بررسی مدارک به عهده دانشگاه های مجری برنامه آموزشی فلوشیپ به صورت الکترونیک و از طریق سایت آن دانشگاه خواهد بود. همچنین مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرده است هیچ گونه تغییری در رفرنس های اعلام شده آزمون صورت نخواهد پذیرفت و منابع به صورت یکسان در تمامی دانشگاه های علوم پزشکی مرجع طراحی سئوال خواهد بود. بررسی به اعتراضات داوطلبین در هر دو مرحله کتبی و شفاهی آزمون در بازه زمانی تعیین شده به عهده دانشگاه های علوم پزشکی مجری برنامه آموزشی فلوشیپ است و هیچ گونه اعتراضی از سوی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی قابلیت بررسی نخواهد داشت. نتیجه نهایی بعد از بررسی های لازم توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی با رعایت مقررات از طریق سایت دانشگاه های مجری برنامه آموزشی فلوشیپ اعلام می شود. کد خبر 5160694