عمر مدیریتی استانداران دولت سیزدهم بیشتر خواهد بود

عمر مدیریتی استانداران دولت سیزدهم بیشتر خواهد بود
به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی صبح دو شنبه در ابتدای ورود به خراسان شمالی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دولت معتقد به ثبات مدیرتی است لذا عمر استانداران در دولت سیزدهم بیشتر خواهد بود؛ البته این مسئله منوط به تحقق خواسته‌های دولت است. وزیر کشور ادامه داد: اگر ثبات بیشتر شود یقیناً فرصت برای توسعه نیز بیشتر خواهد شد. وی افزود: انتخاب استاندار بسیار زمان بر است و انتخاب استانداران طی ۳ ماه عملکرد مناسبی است. وحیدی گفت: در پایان راه انتخاب استانداران هستیم و به زودی تمامی استان‌ها تعیین تکلیف خواهند شد. کد خبر 5368687