نشست «مولفه‌های آثار فاخر در خاطره‌نگاری دفاع‌مقدس» برگزار می‌شود