فروش و اجرای فایبر-سمنت-بردمکانیک سیار باطریساز سیار تمام …برس صنعتیثبت شرکت و برند صداقت

هیچ طرفی به اندازه ما به طرح فرانسه پایبند نیست
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان اعلام کرد: هیچ طرفی به اندازه ما به طرح فرانسه پایبند نیست؛ اما کسانی آنرا به شکست کشاندند و آنرا غرق کردند که مغایر با همه اصول معمول عمل کردند. نبیه بری تاکید کرد: طرح فرانسه روح و جوهر اصلاحات است و دولت سازوکاری است که باید این اصلاحات را اجرایی کند. وی افزود: به نظر من همه گروههای سیاسی حامی این اصلاحات هستند و پارلمان بیش از دیگران در این باره اصرار دارد. رئیس پارلمان لبنان بیان کرد: ما بر موضع خود بر طرح فرانسه مطابق مضمون آن پایبندیم. کد خبر 5033221