برس سیمیحمل و نقل زمینی شهرستان بار تهرانتابلو سازی و تبلیغات لعل با بیش …فروش انواع درب فلزی طرح دار- الماس …

عدم تعطیلی کارورزی دانشجویان علوم پزشکی در کرونا/ نحوه فعالیت در شرایط قرمز
به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی وزارت بهداشت نحوه فعالیت های آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در نیمسال تحصیلی جاری (بهمن و اسفند ۱۳۹۹) در گروه علوم پزشکی اعلام کرد. با توجه به ادامه شیوع بیماری کووید ۱۹ و لزوم تعیین تکلیف آموزش دانشجویان علوم پزشکی، و همچنین با عنایت به مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا در خصوص تداوم فعالیت های آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در نیمسال تحصیلی جاری، نحوه فعالیت دانشگاه های علوم پزشکی اعلام شده است. این فعالیت با توجه به وضعیت کلی استان و شهرستان محل استقرار دانشگاه/ دانشکده و با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی و علی‌الخصوص دستورالعمل‌های معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید انجام شود. کارآموزی پزشکی عمومی، پرستاری، مامایی، اتاق عمل و رشته‌های توانبخشی دوره کارآموزی بدون تعطیلی با شرایط زیر ادامه پیدا کند: حضور داوطلبانه و اختیاری کارآموز در بخش‌ها با ارائه درخواست کتبی دانشجو به دانشکده. در صورتی که دانشجو دوره هر بخش را بر طبق کوریکولوم‌های آموزشی گذرانده باشد، مشروط به عدم غیبت بیش از حد مجاز (بیش از  ساعات حضور در بخش)، بخش آموزشی، گذرانده اعلام شده و قابل قبول خواهد بود. در صورتی که طول دوره حضور در یک بخش کمتر از  باشد، دانشجو موظف به گذراندن مجدد دوره است. گذراندن دروس تئوری بالینی بصورت حضوری و یا مجازی و شرکت در آزمون آنها الزامی است. دانشجویانی که تمایلی به ادامه دوره کارآموزی بالینی در شرایط حاضر و به دلیل نگرانی از شیوع بیماری کووید-۱۹ ندارند، با ارائه درخواست کتبی به دانشکده مبنی بر مرخصی تحصیلی، می‌توانند از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات استفاده کنند. از دانشجویان شهریه پرداز نیز بابت مدت مرخصی، شهریه ثابت اخذ نشود. در صورت حذف کلی نیمسال تحصیلی به درخواست دانشجو، شهریه پرداخت شده محفوظ مانده و جهت نیمسال آینده محاسبه شود. کارورزی پزشکی عمومی، پرستاری، مامایی، اتاق عمل و رشته‌های توانبخشی کارورزی در تمامی دانشکده‌ها لازم است فعال و تحت هیچ شرایطی تعطیل نباشد. در شرایط قرمز، حضور کارورزان به صورت کشیک تعطیلات و بر حسب نیاز حداکثر به صورت کشیک و پست کشیک و در شرایط غیر قرمز به صورت روتین و آموزش تلفیقی (مجازی و حضوری) خواهد بود. در صورت الزام و نیاز شدید حضور فراتر از کشیک کارورز در ایام قرمز، دانشکده‌ها می‌توانند از حضور دانشجویان کارورز داوطلب به صورت کامل استفاده کنند. کارورزانی که در این مواقع، حضور داوطلبانه داشته باشند، با تائید دانشگاه مربوطه، به انتخاب خود، از یکی از امتیازات کاهش طول دوره طرح معادل روزهای حضور داوطلبانه، نمرات ارزشیابی بالاتر به لحاظ مسئولیت پذیری حرفه‌ای و رفتار اخلاق مدار پزشکی بر اساس تصمیم گروه آموزشی مربوطه، دریافت کمک هزینه کارورزی تا حداکثر ۲ برابر میزان پرداختی در صورت نیاز، با تصویب هیات امنای و یا هیات رئیسه دانشگاه برای ایام حضور داوطلبانه، و تقدیرنامه کتبی از ریاست دانشکده برخوردار شوند. حضور کارآموزان و کارورزان در بخش‌های اجباری آنان نظیر بخش‌های عفونی و داخلی و سایر بخش‌هایی که بیماران کرونایی در آنان بستری می‌شوند، با رعایت اصول ایمنی و بهداشتی ابلاغی الزامی است. در سایر بخش‌ها حضور مطابق معمول خواهد بود و دانشگاه‌ها صرفا می‌توانند از خدمات کارورزان داوطلب در بخش‌های کرونایی استفاده کنند. همچنین لازم است برنامه آموزشی گروه‌های بالینی مانند گزارش صبحگاهی و ژورنال کلاب و امثال آن ترجیحا بصورت مجازی و آنلاین برگزار شود. شیوه مدیریت کارآموزی و کارورزی رشته‌ها ی پرستاری، مامایی و اتاق عمل و رشته‌های توانبخشی مشابه دانشجویان پزشکی است و دوره‌های کارآموزی ایشان بنا به تقاضای ایشان باید باشد. برای دوره دکتری تخصصی و ارشد نیز روش ادامه آموزش همانند ترم گذشته خواهد بود. کد خبر 5152234