دوزینگ پمپ .مترینگ پمپفروشگاه مهان ، عمده فروشی و خرده …بهترین آموزشگاه زبان آلمانیدستگاه آسیاب مخصوص دانه های سخت

امتحانات دانشگاه های علوم پزشکی مجازی است/ امتحانات حضوری فقط برای کارورزان
دکتر علی اکبر حق دوست در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شیوه برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: امتحانات دانشگاه‌های علوم پزشکی عمدتاً به صورت مجازی برگزار می‌شود و تنها برای گروه‌هایی که در دانشگاه حضور دارند مانند کارورزان امتحانات حضوری خواهد بود. در همین زمینه دکتر سعید هاشمی نظری رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی درباره شیوه برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: امتحانات مجازی دانشگاه‌های علوم پزشکی بر اساس شیوه نامه برگزاری آزمون‌های مجازی که از سوی وزارت بهداشت ابلاغ شده برگزار می‌شود. وی افزود: در این شیوه نامه اختیاراتی برای استاد در نظر گرفته شده است اما استاندارد میزان پاسخگویی به سوالات نیز مشخص شده است. کد خبر 5123266