همایون همتی «الهیات مرگ» را در سوره بررسی می‌کند
به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین قسمت از برنامه سوره به موضوع الهیات مرگ اختصاص دارد. میهمان این برنامه، همایون همتی استاد فلسفۀ دین و دکترای عرفان و ادیان و استاد دانشگاه بیلفلد آلمان است. در بخشی از سرمقاله این قسمت برنامه آمده است: نوربرت الیاس در کتاب «تنهایی دم مرگ» می‌گوید «نه خودِ مرگ که آگاهی از مرگ است که برای آدمیان مسئله‌ساز است»، آگاهی از مرگ به معنای پذیرش بدون چالش کرانمندی زندگی از سوی انسان نبوده است، در ادوار مختلف و جغرافیاهای زیستی و فرهنگی گوناگون، واکنش‌های متفاوتی نظیر هراس، پذیرش، نادیده‌انگاشتن و پرسش نسبت به مرگ دیده می‌شود. دلمشغولی فلاسفه از عهد باستان و با پیوند زدن سختی‌های زندگی با فراخی مرگ برای غلبه بر هراس از آن آغاز شده بود و در آراء سقراط، افلاطون، اورلیوس، سنکا و بعدها هگل خود را نشان داده بود. در دوران مدرن اما اسپینوزا، دکارت و دومونتین تلاش کردند نگاه انسان را به جای مرگ به زندگی معطوف کنند. یازدهمین قسمت برنامه سوره سه‌شنبه ۳۰ شهریور، ساعت ۲۲، شبکه چهار سیما با اجرای مسعود دیانی پخش می‌شود. بازپخش این برنامه شنبه‌ها ساعت ۱۴ است. کد خبر 5310298