طرح کلی مطالعات نظام سازی قرآن بنیان منتشر شد

طرح کلی مطالعات نظام سازی قرآن بنیان منتشر شد
به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «طرح کلی مطالعات نظام سازی قرآن بنیان» نوشته محمدصادق یوسفی مقدم عضو هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در هفت فصل منتشر شد. نویسنده کتاب معتقد است: نیاز حیاتی نظام جمهوری اسلامی ایران نهادینه سازی نظام‌های فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قرآن محور با هدف تحقق و دفاع از باورها و ارزشهای وحیانی و ارائه موفق به جامعه جهانی است. تحقق این آرمان مقدس مستلزم کشف نظریه‌ها و گزاره‌های شکل گیری نظامات قرآن کریم است و بستر لازم برای تحقق این هدف متعالی انجام مطالعات و تحقیقات در زمینه برنامه ریزی و طراحی است. هدف اصلی طرح کلی مطالعات نظام سازی قرآن بنیان توسعه مطالعات نظام سازی به آموزه‌ها و معارف قرآنی و احیای مرجعیت قرآن کریم با ابتنا بر نقشه راه و براساس طرح‌های از پیش طراحی شده است تا در کنار بهره گیری از آخرین دستاوردهای مثبت نظام‌های بشری از پیامدهای منفی و آثار زیانبار آن که موجب انحطاط، گمراهی، تبعیض‌های ناروا و بی عدالتی‌های فراوان شده است، جلوگیری کند. این اثر با بهره گیری از کتابهای مربوط به مطالعات نظام سازی از مجموع مصاحبه‌ها و نشست‌های علمی و دیگر منابع به ارائه طرح‌ها و برنامه‌های گسترده درباره مطالعات نظام سازی پرداخته است. کد خبر 5361803