آزادسازی کامل الجوبه و جبل مراد در مرحله دوم عملیات بهار پیروزی/ساکنان مأرب در امان هستند
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: نیروهای ما موفق به اجرای مرحله دوم از عملیات بهار پیروزی با آزادسازی کامل الجوبه و جبل مراد شدند. وی افزود: تلفات و خسارات سنگینی به مزدوران وارد شد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن به تمجید از نقش برجسته قبایل مارب در موفقیت عملیات هم پرداخت. سریع گفت: از فریب خوردگان در مارب می خواهیم که فورا از جنگ دست بردارند. از فریب خوردگان می خواهیم که فرصت را مغتنم بشمارند زیرا این فرصت ابدی نیست. سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد: به شهروندان در مارب اطمینان می دهیم که نیروهای ما در راستای تامین امنیت آنها حرکت خواهند کرد و دارایی های آن حفظ می شود. سریع گفت: ما از همه مردم آزاده یمن می خواهیم که برای آزادی بقیه سرزمین و کشورمان تا رسیدن به آزادی، آمادگی کامل داشته باشند. کد خبر 5337714