اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مدیریت دانش بستر ایجاد شهر هوشمند
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران در وبینار علمی تخصصی «آینده نگاری و سیاست گذاری مدیریت دانش در شهرداری تهران» که با حضور فرهاد علی پور، عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان، عقیل منصوری لطفعلی، سرپرست معاونت مطالعات مدیریت اقتصادی و امور اجتماعی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، کیومرث اشتریان، استاد دانشگاه تهران، احسان متولیان، دبیر کل مجمع شهرداران کلان شهرهای ایران و نرگس رامک، دبیر نشست و مدیر گروه مستند سازی پروژه‌های شهری مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران برگزار شد مدیریت دانش ذا بستری برای ایجاد شهرهای هوشمند عنوان کرد. وی، شهرنشینی را یک پدیده بی‌پایان و رو به رشد دانست و گفت: نیاز شهرهای امروز با دهه‌های گذشته متفاوت و نیاز شهر هوشمند امروز محسوس است و شهرداری به عنوان نهادی که نقش مهمی در حکمرانی شهری و ارتباط مستقیم با مردم را دارد، می‌تواند در عرصه مدیریت دانش سهم به سزایی داشته باشد. صادقی ادامه داد: امروزه ۵۴ درصد از مردم جهان در شهرهای مختلف زندگی می‌کنند که انتظار می‌رود تا سال ۲۰۵۰ به ۶۶% برسد. در مجموع با رشد کلی جمعیت، شهرنشینی در عرض سه دهه آینده، جمعیتی بیش از ۲ میلیارد نفر دیگر را به شهرها اضافه خواهد کرد. لذا پایداری زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی از نکات بسیار ضروری جهت هماهنگی با این گسترش سریع جمعیت و تأمین منابع مالی شهرها، است. وی اظهار کرد: پر واضح است با رشد شهر نشینی نیازهای جدید نیز پدیدار می‌شود همچنان که نیازهای شهرهای امروز با چند دهه قبل قابل قیاس نیست. از این رو امروزه با رشد فناوری و تکنولوژی ضرورت ایجاد شهر هوشمند بیش از پیش احساس می‌شود و این در حالی است که شهرهای هوشمند و بسترهای وجود آن چندین سال است که در جهان شروع شده و ما ناگزیر به حرکت در این مسیر هستیم. صادقی در ادامه افزود: مدیریت دانش از پنج زیر مؤلفه شامل کیفیت زندگی، مشارکت شهروندان، شهر هوشمند، تقویت سازمان‌های غیردولتی و حکمروایی شهری تشکیل شده که این مهم نیز دارای پنج زیر مؤلفه شفافیت، اثربخشی و کارایی، عدالت اجتماعی، قانونمندی، ثبات سیاسی و مبارزه با فساد است، با افزایش مدیریت دانش، مدیریت شهری نیز ارتقا خواهد یافت. عضو شورای شهر تهران گفت: رشد روز افزون علوم مختلف و گستردگی و پیچیدگی روابط سازمانی در عرصه داخلی و خارجی، مدیریت امروز را ناگزیر از توجه جدی برای انتخاب شیوه برخوردی مناسب با ابزاری مهم به نام اطلاعات کرده است در این بین سازمان‌ها و شرکت‌هایی موفق هستند که با انتخاب و گزینش شیوه‌ها و روش‌هایی مناسب بهترین، بیشترین و کم هزینه ترین اطلاعات مورد نیاز خود را تولید یا جمع‌آوری کنند و با ابزارهایی مناسب اعم از نیروی انسانی و یا ابزارهای الکترونیکی آنها را پردازش و قابل گزارش گیری نمایند و گزارش‌های خروجی از طریق اطلاعات را در اختیار واحدها و اجزا خود قرار دهند تا در انتخاب سیاست‌ها و برنامه ریزی درون تشکیلاتی خود از آنها استفاده کنند. صادقی افزود: لذا قطعاً مدیریت دانش به عنوان بستر شهر هوشمند با رویکرد نظام‌مند کردن اهداف سازمانی و ایجاد ارزش‌های بیشتر ما را به تولید ثروت و سرمایه فکری می‌رساند و این مهم‌ترین دستاورد مدیریت دانش برای شهرداری تهران است. همچنین امروزه مدیریت دانش اهمیت خودش را در سازمان‌ها پیدا و توجه صاحب نظران این حوزه را جلب کرده است. مؤلفه‌هایی مانند شهر هوشمند، کیفیت زندگی، مشارکت شهروندان، حکمروایی شهری نمونه‌هایی از مؤلفه‌های مدیریت شهری شمرده می‌شوند. وی در پایان خاطرنشان کرد: لازمه ایجاد شهر هوشمند، استقرار نهاد مدیریت دانش و ایجاد بانک اطلاعات جامع در دسترس و قابل ویرایش، از شروط اصلی آن به شمار می‌آیند. کد خبر 5497322 مهشید جعفری معظم