سفارش و ساخت انواع درب ضد سرقت …آموزشگاه نارونآموزش دوره آیلتس با جدیدترین روشتیرچه پیش تنیده ایران

اولویت بندی پروژه های محلی با نظر شورایاری ها
به گزارش خبرنگار مهر، مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی تبصره های بودجه سال ۹۹ در رابطه با تبصره ۳۸ بودجه ۹۹ شهرداری تهران طی پیشنهادی گفت: این بند ناظر به بحث بودجه ریزی توسعه محلات می باشد که بنا است پروژه های کوچک مقیاس محلی بر اساس سند توسعه محله با استفاده از نظرات و مشارکت شورایاری ها پیشنهاد شود، و قرار است که حداکثر تا پایان خرداد ماه نظرات اعضای شورایاری گرفته شود. وی افزود: قرار است تا پایان خرداد ماه فهرست پروژه های اجرایی محلات با کسب نظر مشورتی شورایاری محلات تعیین شود و شهرداری تهران این پیشنهادها را ارائه کند. ولی ما در بند ۲ پیشنهادی داشتیم که متاسفانه کمیسیون تلفیق به آن رای نداد. فراهانی تصریح کرد: پیشنهاد من این است که بند ۲ برگردد. بدین ترتیب بنا است تا پایان خرداد ماه فهرست پروژه های سطح محلات تعیین شود. در این رابطه صورت جلسه انتخاب پروژه ها که متضمن نظر شورایاری ها است را به ستاد شورایاری ها و شورای شهر تهران ارسال کنند، تا اطمینان پیدا کنیم واقعاً نظرات شورایاری ها دریافت شده است. عضو شورای شهر تهران ادامه داد: اگر چنین صورتجلسه ای نباشد، این احتمال می رود که نظرات و پروژه هایی تعریف شود که مدنظر شورایاری ها نباشد و در نهایت با شرایطی مواجه شویم که پروژه هایی تعریف شود که در اولویت اجرا نیست و سبب اختلاف نظر در سطح مناطق و محلات شود. این پیشنهاد به تصویب شورای شهر تهران رسید. کد خبر 4869069 نورا حسینی