اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مصطفی هاشمی طبا: با موضع موسوی درباره تغییر قانون اساسی مخالفم