نمایندگی رسمی فروش کلیه محصولات …درمانگاه پزشکی و دندانپزشکی سینوهه …فروشگاه اتوماسیون و ابزار دقیق …دستگاه تولید فیلتر هوا

آغاز ارزیابی برنامه آموزشی دکتری عمومی داروسازی از اول شهریور
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، جلسه وبینار روسا و معاونین آموزشی دانشکده های داروسازی کشور در خصوص اعتبار بخشی برنامه دکتری داروسازی عمومی و با شرکت اعضای کمیسیون اعتباربخشی برنامه های آموزشی داروسازی برگزار شد. در این جلسه دکتر حمید اکبری قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت به تشریح اهمیت اعتباربخشی در برنامه تحول آموزش علوم پزشکی کشور پرداخت. در این جلسه دکتر غلامرضا اصغری دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی فعالیت های انجام شده در تدوین آئین نامه اعتباربخشی داروسازی و تدوین استانداردها را تشریح کرد و برنامه های آینده در خصوص خود ارزیابی دانشکده ها را یاد آور شد. در ادامه دکتر کاوه اسلامی دبیر کمیسیون اعتباربخشی برنامه آموزش داروسازی اهداف و فرایند های اعتباربخشی را ارائه کرد و افزود: مرحله خود ارزیابی برنامه آموزشی دکترای عمومی داروسازی با تشکیل کمیته خودارزیابی در دانشکده های داروسازی کشور از اول شهریور شروع و در ۳۰ آبان ماه ۹۹ خاتمه می یابد. کد خبر 4996813