فراخوان افراد بالای ۴۰ سال برای دریافت دُز سوم واکسن کرونا

فراخوان افراد بالای ۴۰ سال برای دریافت دُز سوم واکسن کرونا