باشگاه ها ‌و استخرها ملزم به انعقاد قرارداد و بیمه منجیان شدند
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون نجات غریق و غواصی، به دنبال پیگیری‌های فدراسیون نجات غریق و غواصی، ابلاغ رسمی وزارت ورزش و دستور معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای به تمام استان‌ها، انعقاد قرارداد با منجیان غریق و بیمه آنها توسط باشگاه‌ها، اماکن آبی و استخرهای شنا بر اساس قانون تأمین اجتماعی الزامی شد. قرارداد و بیمه منجیان غریق یکی از دغدغه‌های اصلی فدراسیون نجات غریق و غواصی از آغاز دوره مدیریت فعلی بود طوریکه پیگیری این موضوع به منظور نتیجه گیری قطعی و قانونی از ابتدای سال در دستور کار ریاست فدراسیون قرار گرفت. در همین رابطه مکاتبات متعددی با وزارت ورزش انجام شد و طی آن ضمن تاکید بر اهمیت کار ناجیان و ابعاد معنوی و ارزشی آن و همچنین تشریح وضعیت فعلی منجیان غریق و مصائب ناشی از نابسامانی وضعیت قراردادی شأن، رسیدگی به این موضوع مطرح شد. نتیجه رایزنی‌ها، مکاتبات و پیگیری‌های انجام شده در نهایت منجر به دستور معاون محترم وزیر مبنی بر الزام انعقاد قرارداد با منجیان و بیمه آنها شد. این موضوع از سوی مهدی علی نژاد معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای به ٣٠ اداره کل ورزش و جوانان استانی ابلاغ و بر اساس آن بر الزام قرارداد از سوی باشگاه‌ها، استخرها و اماکن آبی با منجیان و بیمه آنها بر اساس بیمه تأمین اجتماعی کار تاکید شد. همچنین تاکید شده که عدم رعایت این مسئله و نادیده گرفتن قرارداد منجیان، از تخلفات مؤسس و مدیر باشگاه محسوب خواهد شد. در ابلاغیه علی نژاد به ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها، به بیمه مسئولیت مدنی معتبر با پوشش بیمه کامل برای جبران خسارات تاکید و همچنین بر اساس ماده ١٣ قانون مسئولیت مدنی، کارفرمایان مشمول ماده ١٣ مکلف شدند کارکنان خود را در قبال خسارات وارده از ناحیه آن به اشخاص ثالث بیمه کنند. کد خبر 5332996 زینب حاجی حسینی