فروش قطعات هیدروکنلیست قیمت تیرچه پیش تنیدهسایت اینترنتی پرکاربرد motorsearchفروش پلی آمید

ماسک نزدن رفتاری ضد اجتماعی است/ آسیب به سلامت جامعه
شیما جراحی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که چرا ماسک نزدن رفتاری ضداجتماعی است، گفت: با توجه به اینکه ماسک نزدن باعث آسیب خود و دیگران می‌شود و در این اختلال فرد با داشتن این آگاهی که رفتارش آسیب زننده است به رفتار مخرب خود ادامه می‌دهد و همچنین با این اقدام یک جامعه را درگیر خواهد کرد، بنابراین یک رفتار ضد اجتماعی است. وی افزود: افرادی که شخصیت ضد اجتماعی دارند به قوانین جامعه بی اعتنا هستند چرا که فقط به خود فکر می‌کنند و با این کار امنیت اجتماعی خود و دیگران را آشکارا به خطر انداخته و آسیب وارد می‌کنند. این مشاور خانواده و استاد دانشگاه با اشاره به اینکه افراد با شخصیت ضد اجتماعی در جهت آسیب جدی به کادر درمان قدم بر می‌دارند، اظهار داشت: این افراد دارای اختلال شخصیت هستند و به درستی و غلط بودن کارهای خود اهمیتی نمی‌دهند. احساسات و حقوق دیگران را نادیده می‌گیرند و اغلب برای سایر افراد مشکل ایجاد می‌کنند. به گفته جراحی، این افراد دارای اختلال شخصیت شامل الگوی بادوام، کلی و پایدار، عاطفی و رفتاری هستند که از هنجارهای جامعه به دور است و نمی‌توانند خود را با هنجارها همسو کنند. وی افزود: این اختلال ضد اجتماعی در افراد در همه جنبه‌های زندگی به خصوص عدم احترام به حقوق دیگران مشاهده می‌شود و بسیاری از مبتلایان به اختلال رفتاری و اختلال شخصیت ضد اجتماعی ماسک نمی‌زنند. کد خبر 4974557 مهناز قربانی مقانکی