روش اجرای تیرچه پیش تنیده bpicoاجاره خودرونمایندگی فروش و تعمیرات کانن مرکز …نمایندگی گودمن

رها کردن لبنان بدون تشکیل دولت خطرناک است
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، شیخ احمد قبلان، مفتی جعفری لبنان اعلام کرد: تداوم وضعیت رها کردن لبنان بدون تشکیل دولت، امری بسیار خطرناک است و خطرناکتر از ان ذهنیت، بستن درها و رها کردن کشور در طوفان است. وی افزود: تشکیل دولت نجات ملی، امری ضروری، لازم و اجتناب ناپذیر است و عقلاء برای نجات تشکیل دولت باید با هم سازش و توافق کنند. مفتی جعفری بیان کرد: این همان چیزی است که ما از نبیه بری رئیس پارلمان لبنان انتظار داریم تا نسبت به آشتی میان برادران و متحدان اقدام کند، زیرا کشور آخرین نفسهای خود را می کشد. قبلان تاکید کرد: ما به شدت از نقشه های بین المللی و منطقه ای که قصد دارد لبنان را به هرج و مرج، آشوب و سنگربندی هایی برای جنگ داخلی سوق دهد هراس داریم. گفتنی است که دولت جدید لبنان با وجود مدتی چند هنوز تشکیل نشده است. کد خبر 5123634