جذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …دستگاه های گلاب گیری و دستگاه های …بسته بندی حرفه ای و باربری اتوبار …بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در …