اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ضرورت همکاری‌ دولت‌ و مجلس‌ در حمایت‌ از مراکز هدایت‌ شغلی‌ دانشگاهها
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمدسعیدسیف، مدیرکل ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، ضمن‌ تاکید بر لزوم توجه‌ بیشتر دانشگاهیان به‌ توسعه‌ مهارت‌های‌ تخصصی‌ دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه‌های‌ کشور، در "همایش‌ ملی‌ مهارت‌افزایی‌ هدایت‌ شغلی‌ و صلاحیت‌ حرفه‌ای‌ در آموزش عالی کشور" در جمع‌ دانشگاهیان، صنایع‌ و اصناف موارد ذیل‌ را عنوان کرد: ۱. با توجه‌ به‌ اینکه‌ رشته‌های‌ تحصیلی‌ فعال در دانشگاه‌ها از تنوع و گستردگی‌ زیادی‌ برخوردار است، در راستای‌ توانمندسازی‌ و توسعه‌ مهارت‌های‌ دانشجویان، لازم است‌ که‌ وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های‌ اجرایی‌ و تشکل‌های‌ بخش‌ خصوصی‌ در تدوین‌ و برگزاری‌ دوره‌های‌ مهارت‌افزایی‌ مشترک با اولویت‌ نیاز بازار کار همکاری‌ و هماهنگی‌ نزدیکی‌ داشته‌ باشند. ۲. وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های‌ اجرایی‌ و تشکل‌های‌ بخش‌ خصوصی، از پتانسیل‌ دانشگاه‌ها، پتانسیل‌ نیروی‌ انسانی‌ (اساتید و دانشجویان)، پتانسیل‌های‌ آموزشی‌ و پژوهشی‌ و نیز امکانات کارگاهی‌ و آزمایشگاهی، بهره برداری‌ مناسبی‌ داشته‌ باشند. ۳. در همکاری‌ با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی‌ و پژوهشی، لازم است‌ که‌ وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های‌ اجرایی‌ و تشکل‌های‌ بخش‌ خصوصی‌ در برنامه‌ریزی‌های‌ کوتاه مدت و بلندمدت خود، و در راستای‌ توانمندسازی‌ دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاهی، نسبت‌ به‌ برگزاری‌ مناسب‌ و با کیفیت‌ دوره‌های‌ کارآموزی‌ و کارورزی‌ و بازدیدهای‌ علمی‌ و تورهای‌ علمی‌ تخصصی‌ دانشجویان اقدام کنند. ۴. همکاری‌ دولت‌ و مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ جهت‌ تقویت‌ و حمایت‌ از مراکز هدایت‌ شغلی‌ و کاریابی‌ تخصصی‌ دانشگاه‌ها در راستای‌ مشاوره، هدایت‌ شغلی‌ و اشتغال دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاهی‌ راهگشاست. ۵. وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های‌ اجرایی‌ و تشکل‌های‌ بخش‌ خصوصی‌ با توجه‌ به‌ نیاز خود به‌ نیروهای‌ متخصص‌ و کارآمد، دانشگاه‌ها را در رصد بازار کار و رصد نیاز واقعی‌ تخصص‌ها حمایت‌ کنند. ۶. با توجه‌ به‌ اهمیت‌ و تاثیر نمایشگاه‌های‌ کار در آشنایی‌ دانشجویان با بازار کار، وزارتخانه‌ها، دستگاههای‌ اجرایی‌ و تشکل‌های‌ بخش‌ خصوصی‌ نسبت‌ به‌ برگزاری‌ سالانه‌ این‌ نوع نمایشگاه‌ها در دانشگاه‌ها و با هماهنگی‌ نزدیک‌ با دانشگاه‌ها مساعدت کنند. ۷. سازمان صدا و سیما می‌تواند با پوشش‌ مناسب‌ خبری‌ رویدادهای‌ بازار کار و نمایشگاه‌های‌ بازار کار در دانشگاه‌ها، زمینه‌ ترویج‌ آن‌ها را فراهم‌ کند. ۸. متناسب‌ سازی‌ تحصیل‌ و اشتغال برای‌ حال حاضر و آینده، یک‌ ضرورت است. منافع‌ این‌ نگاه هم‌ یک‌ منفعت‌ ملی‌ است. رصد بازار کار، و نیازهای‌ روز نیروی‌ کار در این‌ راستا اهمیت‌ دارد. لذا، وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های‌ اجرایی‌ و تشکل‌های‌ بخش‌ خصوصی‌ می‌بایست‌ در برنامه‌ریزی‌های‌ خود به‌ این‌ ضرورت توجه‌ کافی‌ و وافی‌ داشته‌ باشند. . کد خبر 5801376 زهرا سیفی