باربری یخچالدار مازند سرما(با مدیریت …مدرس و مترجم زبان پرتغالیازمون پیوست به همسر هلندیآموزش تخصصی ترومپت و سایدرام

«بسیج» در کلام شهید حاج «قاسم سلیمانی»