به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، جبران باسیل وزیر خارجه سابق لبنان در جریان نشست داووس در سوئیس تاکید کرد: از کشورهای جهان می خواهیم برای نجات لبنان کمک کنند. وی در ادامه افزود: ما از آنها می خواهیم کمک کنند تا لبنان به کشوری شکست خورده در سایه بحران اقتصادی و مالی تبدیل نشود. باسیل هم چنین تصریح کرد: لبنان نمونه ای از هم زیستی مسالمت آمیز است و می تواند پادزهر واقعی علیه تروریسم به شمار رود البته اگر ثبات خود را حفظ کند. وی تاکید کرد: لبنان کشوری است که نیاز دارد برای ایفای این نقش از آن محافظت شود. اگر لبنان به سمت شکست حرکت کند هیچ کشوری در منطقه از این مسأله سود نخواهد برد. کابینه جدید لبنان به تازگی بعد از بحث و جدل های فراوان سیاسی تشکیل شده اما اعتراضات در این کشور هم چنان ادامه دارد. کد خبر 4833138 فاطمه صالحی