آمار واکسن های مصرفی تا ۳۰ شهریور اعلام شد/سینوفارم در صدر
به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام وزارت بهداشت واکسن سینوفارم بیشترین سهم را از واکسن‌های مصرفی در کشور داشته است. اسپوتنیک نوبت اول: ۴۵۸۰۸۶ اسپوتنیک نوبت دوم: ۳۶۸۷۶۹ سینوفارم نوبت اول: ۲۳۷۷۳۲۸۵ سینو فارم نوبت دوم: ۱۰۹۱۰۶۶۴ بهارات نوبت اول: ۵۹۳۸۹ بهارات نوبت دوم: ۵۴۲۱۸ آسترازنکا نوبت اول: ۴۲۰۳۹۶۸ آسترازنکا نوبت دوم: ۱۵۹۲۴۶۴ برکت نوبت اول: ۲۸۶۳۷۵۷ برکت نوبت دوم: ۱۴۹۰۷۳۶ مجموع نوبت اول: ۳۱۳۵۸۴۸۵ مجموع نوبت دوم: ۱۴۴۱۶۸۵۱ براساس گزارش وزارت بهداشت تا کنون ۴۵۷۷۵۳۳۶ واکسن در کشور مصرف شده است. کد خبر 5310106