کتاب «جنگ روایت‌ها» برای شناخت و عملکرد رسانه‌های معاند منتشر شد

کتاب «جنگ روایت‌ها» برای شناخت و عملکرد رسانه‌های معاند منتشر شد
به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «جنگ روایت‌ها» بازاندیشی در شناخت و عملکرد رسانه‌های معاند، نوشته معصومه نصیری به‌تازگی توسط معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران منتشر و راهی بازار نشر شده است. این‌کتاب درباره گونه شناسی و جریان شناسی رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران و بررسی کارنامه رسانه‌های معاند در قبال آن‌ها نوشته شده است. «چیستی جنگ روایت‌ها و روش‌های قلب واقعیت درباره ایران»، «نگاه به جنگ رسانه‌ای علیه ایران با تأکید بر تشریح تکنیک‌های رسانه‌ای»، «واکاوی گفتمان جبهه‌ی معارض علیه جمهوری اسلامی»، «واکاوی جنگ شناختی و هیبریدی علیه ایران و رویکرد جمهوری اسلامی در قبال آن»، «آسیب‌شناسی و ارائه راهبرد جریان رسانه‌ای ایران در قبال رسانه‌های معارض»، «گونه شناسی و جریان شناسی رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران» و «بررسی کارنامه رسانه‌های معاند در قبال جمهوری اسلامی ایران» ازجمله سرفصل‌های کتاب پیش‌رو هستند. حسن بشیر برای این‌کتاب مقدمه‌ای نوشته که در بخشی از این‌مقدمه می‌گوید: «پاسخگویی به روایت‌های رسانه‌ای رسانه‌های معاند و کلیه رسانه‌هایی که تلاش می‌کنند گفتمان و روایت خود را از حوادث و مسائل جهانی به‌عنوان روایت غالب قلمداد کنند و افکار عمومی جهان را تسخیر کنند، راه مقابله نباید در مواقع لازم فراموش شود، اما مهم‌تر از آن راه‌اندازی ضد جریان‌هایی است که می‌توانند گفتمان سازی کرده و روایت‌های غالب خود را درصحنه‌های ملی، منطقه و جهانی منتشر نمایند.» کد خبر 5362557