ساخت انواع سوله و سازه های فلزی …خرید مستقیم لباس زنانه از تولیدیفروش وچاپ انواع کارت مایفر ،mifare …کلیه امو صادرات و واردات بدون انتقال …