ویدئو کنفرانس- وب کم - سیستم کنفرانس …فروش مواداولیه شیمیایی، پلیمری …تقویت کننده ارگانیک خاک و بذر …باشگاه مشتریان با امکانات ویژه …

صلاحیت دیوان محاسبات کشور محدود به اعتبارات بودجه‌ای شهرداری هاست