اموزشگاه زبان عربی شرق تهران خدمات طراحی و سئو سایت دارکوبآموزشگاه زبان چینی شرق تهرانخرید و فروش خانه و ملک در شهر ترکیه

توجه به فعالیت های فرهنگی و هنری در آموزش های مجازی
علیرضا کاظمی معاون‌پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش در نشست مشترک آموزش و پرورش با معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: در صحبت مدیر استارتاپ ها کمتر بر فعالیت های پرورشی تمرکز بود و تقریباً تمام تمرکز بر فعالیت های آموزشی بود و این یک خلاء است که وجود دارد. برای همین بحث هاست که آموزش و پرورش نیاز به نرم افزار مخصوص به خودش دارد وی ادامه داد: نکته ضعف دوم در فعالیت استارتاپ ها عدمتوجه به فعالیت های مکمل در حوزه های قرآنی و تربیتی است و می خواهم ذهن دوستان را متوجه این ظرفیت کنم. ما ۳۵ رخداد فرهنگی و هنری و قرآنی در طول سال برگزار می کنیم که در هر کدام بین یک میلیون تا ۷ میلیون دانش آموز در آن شرکت می کنند. وی بیان کرد: ۴ تشکل داریم که نزدیک به ۸ میلیون عضو دارمد و خوب است که استارتاپ ها به آن ورود کنند. کاظمی بیان کرد: خوهشی که از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دارم این است که یک ارتباطی میان نخبه های فرهنگی و هنری با بنیاد نخبگان فراهم شود. در ۷۰ رشته فرهنگی و هنری رتبه اول را در کشور انتخاب می کنیم و بعد از آن رها می شوند و انگیزه بخشی صورت نمی گیرد. کد خبر 4943200 آزاده سهرابی