اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

عراق: موضوع فلسطین همچنان مسئله محوری ما است