۱۶ آبان‌ زمان پیشنهادی برای برگزاری انتخابات کمیسیون ورزشکاران
به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه اتمام اولین دوره قانونی اعضای کمیسیون ورزشکاران، کمیته ملی المپیک برگزاری انتخابات دوباره این کمیسیون را در دستور قرار داده است. اولین دوره انتخابات این کمیسیون ۱۲ آبان ماه سال ۹۶ برگزار شد و کمیته ملی المپیک قصد دارد دومین انتخابات این کمیسیون را ۱۶ آبان ماه برگزار کند. به همین منظور اقدامات لازم برای مشخص شدن ورزشکاران واجد شرایط احراز و عضویت در کمیسیون ورزشکاران و همچنین ورزشکاران واجد شرایط برای رای دادن مشخص شده است. روند استعلام از فدراسیون پزشکی ورزشی به منظور اطمینان از عدم پیشینه این ورزشکاران بابت دوپینگ هم در حال انجام است. در صورتی‌که این اقدامات به موقع به سرانجام برسد، انتخابات کمیسیون ورزشکاران در همان ۱۶ آبان ماه برگزار می شود در غیر این صورت چند روز تاخیر خواهد داشت. پیمان فخری یکی از اعضای ستاد نظارت بر انتخابات کمیسیون ورزشکاران در گفتگو با خبرنگار مهر این موضوع را اعلام کرد. طبق فهرست اعلام شده از سوی کمیته ملی المپیک، ۳۶۳ ورزشکار شرایط لازم برای عضویت در کمیسیون ورزشکاران را دارند. ضمن اینکه ۴۵۵ ورزشکار هم می توانند در رای گیری شرکت کنند. کد خبر 5331897