خرس قهوه‌ای و توله‌هایش در منطقه «قیصری» مشاهده شدند

خرس قهوه‌ای و توله‌هایش در منطقه «قیصری» مشاهده شدند