اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وزیر دفاع اسپانیا: مادرید به اوکراین جنگنده ارسال نمی‌کند