نیروی کار ماهر-نیمه ماهر جهت کار …ساخت انواع سوله و سازه های فلزی …باطری ساز سیار مکانیک سیار امداد …لباس سرهمی ایزوله

آمار واقعی فوتی های کرونا از زبان حریرچی